BD|SENSORS Global
nl
Technische termen

Terminologie drukmeting

In het volgende overzicht vindt u een aantal nuttige toelichtingen bij de gebruikte vaktermen met betrekking tot de druk- en niveaumeting.

Heeft u vragen?
Neem contact op met:

De heer R. Kottus
De heer A. Möckel
Team verkoop
Tel. +49(0)9235 / 9811-0

 • Reactietijd

  Met de reactietijd wordt bedoeld (act. DIN EN 61298 and DIN EN 60770) de tijd die ligt tussen de start van stap-reactie tijd van het uitgangssignaal om de waarde te bereiken binnen 1 % van de vaste waarde. Deze stap komt overeen met 80% van het uitgangssignaal, die een uitgangsvariatie geeft van 10 tot 90% of van 90% tot 10%.

  Ook in de standaarden DIN 61298 en DIN EN 60770 worden de begrippen instelduur, insteltijd(-duur) en responstijd gebruikt.

  .

 • Eindwaarde (Full Scale)

  De hoogste meetwaarde, waarop een toestel voor de meting afgesteld is bijv.: 20 mA.

 • Nauwkeurigheid

  De werkelijke toegestane afwijking ten opzichte van de ideale lijn is vastgelegd in de nauwkeurigheid.

  "FS" = Full Scale = eindwaarde (bijv. 20 mA)
  "FSO" = Full Scale Output = bereik (bijv. 16 mA)

  De nauwkeurigheid wordt altijd aangeduid als percentage van het meetbereik (FSO):

 • Hydrostatische niveaumeting

  De druk die ontstaat in een bepaalde diepte bij een bepaalde vloeistof verhoud zich proportioneel tot de hoogte van de vloeistofkolom boven een bepaald punt. Voor water, met een soortelijke massa van 1 g/cm³, betekent dit dat de druk per meter waterkolom (mWs) met 100 mbar toeneemt. Door de kalibratie op de vloeistofdichtheid wordt het uitgangssignaal van een hydrostatische niveausonde op de te meten vloeistofkolom afgestemd. Het principe van de hydrostatische niveaumeting wordt bij metingen van onze dompelsensoren als basis gebruikt.

 • Karakteristieke curve

  De verhouding tussen de gemeten waarde en de uitgangswaarde zijn vastgelegde in de karakteristieke curve. In ideale omstandigheden is dit een rechte lijn.

   

 • Afwijking van de karakteristieke curve

  Hysterese:
  De hysterese is het verschil van de uitgangsvariabele van een vaste meetwaarde bij toenemende of afnemende druk.

  Lineariteitsafwijkingen:
  De lineariteitsafwijking is de grootste afwijking van de karakteristieke curve van een referentierechte.

  Reproduceerbaarheid:
  De reproduceerbaarheid is de grootste afwijking van het uitgangssignaal bij herhaalde metingen.

  Temperatuurfout:
  De temperatuurfout geeft de maximale afwijking van de karakteristieke curve van het ideale verloop - voor metingen bij verschillende temperaturen - binnen het gecompenseerde bereik aan. Wij geven de temperatuurfout in het algemeen gerelateerd aan het totale gecompenseerde bereik en niet per 10 K resp. 1 K aan.

  Afwijking van de karakteristieke curve volgens IEC 60770:
  Deze waarde definieert de maximale totale fout volgens IEC 60770, samengesteld uit niet-lineariteit, hysterese en reproduceerbaarheid in overeenstemming met de grenswaarde-instelling, dat wil zeggen de afwijking van de oorspronkelijke en uiteindelijke waarden ten opzichte van de rechte lijn. Deze definitie geeft als resultaat in vergelijking met beginwaarde-instelling resp. BFSL (Best Fit Straight Line) weliswaar de grootste afwijking van de karakteristieke curve, maar is voor de gebruiker het meest inzichtelijk. Bij nauwkeurigheidsweergaven in gegevensbladen moet daarom worden gespecificeerd, hoe de fout gedefinieerd wordt.

 • Relatieve druk

  Onder normale omstandigheden wordt de druk in verhouding tot de heersende luchtdruk gemeten, d.w.z. de luchtdruk komt overeen met 0 bar. Bij drukken hoger dan de buitenluchtdruk spreken we over “positieve” druk (overdruk). Bij drukken lager dan de luchtdruk verkrijgt men negatieve waarden (onderdruk).

   

 • Sensortypes - druksensoren

  Piëzo-resistente silicumsensoren
  ongekapseld voor gassen en dun vloeibare, niet agressieve vloeistoffen met roestvrij stalen membraan voor industriële standaardtoepassingen.

  Edelstaal-dunne film-sensoren
  voor hydraulische toepassingen en hoge dynamische drukbelastingen.

  Dickschicht-dikke film-sensoren van keramiek
  voor agressieve media.

  Capacitieve sensoren van keramiek
  voor agressieve media en bijzonder kleine meetbereiken.

 • Bereik / Maximale uitgangswaarde

  Het Algebraïsch verschil tussen finale waarde en de oorspronkelijke waarde bijvoorbeeld: 20 mA - 4 mA = 16 mA.

 • Omrekeningsfactor druk

   

  1 mbar = 100 Pa
  1 bar = 14,5 PSI
  1 PSI = 68,95 mbar 

   

 • Absolute druk

  In uitzonderlijke gevallen is het nodig om de druk - in fysieke zin - absoluut te meten (bijv. bij gesloten systemen). Hiervoor dient de sensor op een speciale manier te worden ingekapseld.

 • Beginwaarde (offset)

  Beginwaarde of offset is een aanduiding voor de laagste meetwaarde, waarop een apparaat voor de meting is afgesteld, bijv.: 4 mA.

 • Verschildruk

Van harte welkom op de website van BD|SENSOR!

Wij zijn een internationaal opererende bedrijfsgroep met de beide zusterbedrijven BD|SENSORS GmbH (verkoop wereldwijd) en BD SENSORS sro (verkoop Oost-Europa). Hier vindt u de contactgegevens in één oogopslag: