BD|SENSORS Global
nl
Aktuelles
Pegelsonde LMK 808: Füllstandsmesstechnik mit Überspannungsschutz

Scheidbare niveausensoren: beschermd tegen te hoge spanning

Een slim instrumentenconcept van BD|SENSORS beschermt de niveaumetingstechniek bij het bereiken van te hoge spanningen en vereenvoudigt de service- en onderhoudswerkzaamheden.

Hydrostatische niveausensorens zijn van essentieel belang voor de controle en besturing van milieutechnische installaties zoals stuwen en sluizen. In het geval van bliksem hebben potentiaalverschuivingen of - verhogingen een directe invloed op de meetsystemen, zodat aan de bescherming van deze componenten een bijzondere betekenis moet worden toegekend. Als bij bepaalde gevallen van een te hoge spanning alsnog installaties uitvallen, is het van belang de onderhoudswerkzaamheden zo gering mogelijk te laten zijn. Voor beide scenario's heeft BD|SENSORS een doordachte oplossing, die een reeds beproefd instrumentenconcept van overspanningsbeveiliging combineert met een eenvoudige en tijdbesparende vervangingsmogelijkheid.

Als voorbeeld dient de scheidbare niveausensor LMK 808 met robuuste, capacitieve keramische sensor, die een drukdichtheid tot 20 bar heeft.

Deze beschikt over een dubbele overspanningsbeveiliging, die voor de beveiliging van het sensorsignaal, de signaalverwerking en de signaaloverdracht zorgt. Terwijl de grove bescherming ervoor zorgt dat de te hoge spanning op 90 V wordt begrensd en een impulsstroom tot 8.000 A (8 kA) wordt afgeleid, reduceert de daaropvolgende fijne bescherming de optredende spanning tot 36 V, functioneert bipolair en kan een impulsvermogen van 1.500 W opnemen. (Om de capaciteit van de maatregelen te documenteren, werden hoogspanningstesten door een geaccrediteerd testlaboratorium conform EN 61000-4-5 uitgevoerd. De resultaten tonen dat de standaard testpulsen met teststroomstoten van 4.000 V (4 kV) geen schade kunnen veroorzaken.)

Bovendien kan de sondekop van de niveausensor van het kabelgedeelte worden gescheiden. Dat wil zeggen dat de complexe positionering van de kabel in het geval van schade of het uitvoeren van servicewerkzaamheden niet uit de kabelkanalen of mantelbuizen verwijderd hoeft te worden, maar dat alleen de sondekop afgeschroefd, gereinigd en weer opgeschroefd moet worden, of het vervangende onderdeel moet worden aangebracht. De inspanning om dit te realiseren bedraagt slechts enkele minuten, zodat de niveausensor snel weer in bedrijf kan worden genomen en de uitvaltijden gering worden gehouden.

Overzicht scheidbare dompelsensoren

Product LMK 808

Wilt u meer nieuws lezen? Klik hier voor het overzicht.

Stroom

 

Van harte welkom op de website van BD|SENSOR!

Wij zijn een internationaal opererende bedrijfsgroep met de beide zusterbedrijven BD|SENSORS GmbH (verkoop wereldwijd) en BD SENSORS sro (verkoop Oost-Europa). Hier vindt u de contactgegevens in één oogopslag: