Overzicht van technische termen

Vindt hier een overzicht van technische termen.

(Kopie 3)

Vindt hier een overzicht van technische termen:

Begrip

Opheldering

Grafiek

Absolute druk

In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn om de absolute druk te meten ( bijvoorbeeld in gesloten systemen). Hiervoor dient de sensor op een speciale manier te worden ingekapseld.

 

Beginwaarde (offset)

Gecollimeerd, bijvoorbeeld : 20 mA.

 

Reactietijd

Met de reactietijd wordt bedoeld ( act. DIN EN 61298 and DIN EN 60770) de tijd die ligt tussen de start van stap-reactie tijd van het uitgangssignaal om de waarde te bereiken binnen 1 % van de vaste waarde. Deze stap komt overeen met 80% van het uitgangssignaal, die een uitgangsvariatie geeft van 10 tot 90% of van 90% tot 10%. Gelijktijdig kan dit gebruikt worden om de reactie tijd en de insteltijd te duiden. ( DIN EN 61298 en DIN EN 60770)

Maximale waarde (full scale)

De hoogst gemeten waarde waarvoor het meetcomponent is gecalibreerd., bv.: 20 mA

 

Nauwkeurigheid


De werkelijke toegestane afwijking  ten opzichte van de ideale lijn is vastgelegd in de nauwkeurigheid.


"FS" = Full Scale = maximale waarde (bv. 20 mA)
"FSO" = Full Scale Output = bandbreedte (bv. 16 mA)


De nauwkeurigheid wordt altijd aangeduid als percentage van het meetbereik (FSO)

 

Hydrostatische niveaumeting

De druk die ontstaat in een bepaalde diepte bij een bepaalde vloeistof verhoud zich proportioneel tot de hoogte van de vloeistofkolom boven een bepaald punt. Voor water, met een soortelijke massa van 1 g/cm3, betekent dat, dat de druk met 100 mbar per meter waterkolom toeneemt. Door kalibrering van de sensor, afhankelijk van de soortelijke massa van het medium, kan het uitgangssignaal van de duiksonde aangepast worden aan de diepte van het medium.

 

Karakteristieke curve

De verhouding tussen de gemeten waarde en de uitgangswaarde zijn vastgelegde in de karakteristieke curve. In ideale omstandigheden is dit een rechte lijn.

Afwijking van de karakteristieke curve

Hysterese
De hysterese is het verschil van het uitgangssignaal van een ingestelde waarde bij het respectievelijk stijgen en dalen van de druk.


Afwijking van de lijn
De is de grootte van de afwijking van de karakteristiek curve ten opzichte van de referentie lijn.

Reproduceerbaarheid
De reproduceerbaarheid is de grootste afwijking van het uitgangssignaal bij herhaalde metingen.

Temperatuur fout
De temperatuurfout geeft de maximale afwijking aan ten opzichte van de karakteristieke lijn bij ideale omstandigheden – voor metingen bij verschillende temperature, binnen het compensatie  gebied. De temperatuurfout wordt normaal aangegeven als een waarde afhankelijk van het gehele compensatiegebied.

Afwijking van de karakteristieke curve overeenkomstig IEC 60770 Deze waarde definieert de maximale totale fout volgens IEC 60770, samengesteld uit niet-lineariteit, hysteresis en reproduceerbaarheid in overeenstemming met de grens waarden, dat wil zeggen de afwijking van de oorspronkelijke en uiteindelijke waarden ten opzichte van de rechte lijn.
In vergelijking met de initiele waardes ten opzichte van de aanvankelijke waarde instelling van de BFSL (best past straight line), geeft deze definitie de grootste karakteristieke curve afwijking, maar het is de eenvoudigste methode voor de gebruiker om dit te begrijpen. Als nauwkeurigheid details worden gegeven in het veiligheidsinformatieblad, moet ook de fout definitie worden weergegeven.

Relatieve druk

Een drukmeting wordt normal gedaan ten opzichte van de plaatselijke buitenluchtdruk, deze wordt aangenomen als 0 bar. Bij drukken hoger dan de buitenluchtdruk spreken we over “positieve” druk ( overdruk ). For drukken lager dan de buitenluchtdruk spreken we over negatieve druk ( vacuum ).

Typen sensoren

Piezoresistieve silicium sensoren niet-ingekapseld, toepasbaar
Voor gassen en verdunde, niet-agressieve vloeistoffen, met roestvrij staal membraan, voor standaard industriële toepassingen

Roestvrij stalen “thin-film” sensoren
Voor hydrauliek toepassingen en applicaties met een hoge dynamische belasting

Keramische sensoren
Voor aggresieve mediums

Capacitieve keramische sensoren
Voor aggresieve omgevingen en zeer kleine meetbereiken

 

Bereik / Maximale uitgangswaarde

Het Algebraïsch verschil tussen finale waarde en de oorspronkelijke waarde bijvoorbeeld: 20 mA - 4 mA = 16 mA

 

Conversie factor

1 mbar = 100 Pa
1 bar = 14,5 PSI
1 PSI = 68,95 mbar