Functioneel veilig

Een groeiend aantal landen stelt steeds hogere eisen met betrekking tot de veiligheid van mensen, installaties en omgeving, wat alleen bereikt kan worden door toepassing van de laatste state-of-the-art technologie.

SIL (safety integrity level) is gebasseerd op de internationale standard IEC 61508 / 61511, deze geldt als de standaard voor functionele veiligheid en beschrijft het type risico als ook de procedures voor de geintegreerde veiligheid functies in sensoren en installaties.

In reactie op de stijgende belangrijkheid van deze internationale veiligheid standaards, heeft BD|SENSORS met de SIL certificering een volgende stap gezet in de ontwikkeling van zeer succesvolle industriele druktransmitters. Door te voldoen aan de richtlijnen van SIL, IEC 61508 / 61511 normen geeft BD|SENSORS blijk van de hoge kwaliteit van haar druktransmitters.