Snel en hoogwaardig reparatie proces

BD|SENSOREN streeft ernaar om haar distributiepartners en klanten de best mogelijke service te bieden. Dit omvat ook de doelmatige en klantgerichte verwerking van reparaties.

Wij hebben uw ondersteuning nodig bij het verbeteren van de fout-analyze en het verkorten van de verwerkingstijd om zo het process transparant en inzichtelijke te houden voor u.

Daarom, completeer altijd het bijgaande document en voeg het toe aan uw product en stuur het gezamelijk terug.


Attentie!

Bij iedere retourzending van het apparaat, ongeacht of dat voor herkalibreren, ontkalken, wijziging of reparatie is, moet het apparaat zorgvuldig worden gereinigd en zodanig worden verpakt dat het tegen beschadiging beschermd is.

Bij een defect apparaat moet een retourzendverklaring worden gevoegd, met een gedetailleerde beschrijving van de storing. Als uw apparaat met schadelijke stoffen in contact is geweest, is bovendien een ontsmettingsverklaring vereist. Een voorbeeld hiervan is te vinden op onze homepage onder www.bdsensors.de. Als u het apparaat zonder ontsmettingsverklaring naar ons toestuurt en er ontstaat in onze serviceafdeling twijfel over het toegepaste medium, dan wordt de reparatie pas aangevat nadat een overeenkomstige verklaring wordt overgelegd.

Als het apparaat met schadelijke stoffen in contact is geweest, moeten bij het reinigen overeenkomstige voorzorgsmaatregelen worden genomen!